ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορκή εξέλιξη των υπολογιστών μπορείτε να επισκεφθείτε το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής στον ακόλουθο σύνδεσμο!